You are here: Home Termeni și Condiții

Termeni și Condiții

Termeni și Condiții www.ulmapackaging.ro


1. Introducere

Mulțumim pentru interesul față de platforma și proiectul nostru. Website-ul www.ulmapackaging.ro este administrat în comun de ULMA PACKAGING PRODUCTION S.R.L., cod unic de înregistrare RO 1834643, J12/350/2006, cu sediul în Parc Industrial NERVIA, Str. Constructorilor, Nr. 24, Com. APAHIDA, 407035, Jud. CLUJ, respectiv de ULMA PACKAGING S.R.L., cod unic de înregistrare RO 47978792, J23/2423/2023, cu sediul în oraș Pantelimon, Bd. Biruinței nr. 334, jud. Ilfov, ambele din același grup de firme și denumite în continuare “Ulma”, “noi”, “compania” sau “societatea”.

Vă rugăm să citiți acest document cu atenție. Prin navigarea pe site-ul nostru, prin înscrierea pe site sau prin transmiterea de mesaje prin intermediul platformei, sunteți de acord cu Termenii și Condițiile descrise mai jos. Acest document reprezintă o convenție legală, adică un contract între dumneavoastră și noi.

Vă rugăm să citiți și Politica de Confidențialitate înainte de a naviga pe site. Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni sau cu Politica indicată mai sus, vă rugăm să nu utilizați site-ul.

Ne rezervăm dreptul de a modifica oricând și fără notificare prealabilă acești Termeni. Accesând site-ul nostru veți găsi cea mai recentă versiune a Termenilor și Condițiilor aferente.  

Dacă aveți întrebări sau neclarități, ne puteți contacta cu încredere la gdpr@ulmapackaging.ro și o să vă răspundem în cel mai scurt timp.

Referirea la dumneavoastră în cadrul prezentei secțiuni de Termeni și Condiții se face direct sau prin folosirea termenului „vizitator” sau „utilizator”.  

Datele cu caracter personal pe care ni le furnizați vor fi prelucrate respectând legislația națională și europeană privind protecția datelor cu caracter personal. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate.

2. Responsabilități

Respectarea următoarelor reguli de către utilizator sau vizitator este esențială:

·       Informațiile furnizate vor fi reale, complete și actualizate;

·       Respectarea drepturilor de proprietate intelectuală cu privire la orice element regăsit pe acest website;

·       Desfășurarea oricărei acțiuni care ar putea aduce orice fel de prejudiciu website-ului este interzisă

Ne rezervăm dreptul de a bloca accesul oricărui vizitator sau utilizator care încalcă regulile de mai sus și de a ne adresa autorităților competente pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

·       Este responsabilitatea dvs. să verificați periodic această pagină pentru modificări. Utilizarea continuă sau accesarea site-ului web după publicarea oricărei modificări constituie acceptarea acestor modificări.

·       Nu puteți utiliza produsele sau serviciile noastre pentru niciun scop ilegal sau neautorizat și nici nu puteți, în utilizarea produselor sau serviciilor noastre sau a acestui website, să încălcați orice legi din jurisdicția dvs. (inclusiv legea privind drepturile de autor).

·       Este interzisă transmiterea virușilor informatici sau a altor coduri de natură distructivă.

O încălcare a oricăruia dintre termeni va duce la o încetare imediată a accesului către dvs.

3. Instrumentele opționale și excluderea răspunderii pentru link-uri internet ale terților

Orice utilizare de către dvs. a instrumentelor opționale oferite prin intermediul site-ului este în totalitate pe propriul dvs. risc și la propria discreție și trebuie să vă asigurați că sunteți familiarizat și că sunteți de acord cu termenii instrumentelor furnizate de anumiți terți relevanți (dacă e cazul). Anumite conținuturi, produse și servicii disponibile prin intermediul serviciului nostru pot include materiale provenite de la terțe părți.

Link-urile terților de pe acest site vă pot îndruma către site-uri terțe care nu sunt afiliate cu noi. Nu suntem responsabili pentru examinarea sau evaluarea conținutului sau a acurateței și nu garantăm și nu vom avea nicio responsabilitate sau răspundere pentru materiale sau site-uri terțe sau pentru alte materiale, produse sau servicii ale unor terțe părți.

Nu suntem răspunzători pentru niciun fel de daune sau daune legate de achiziționarea sau utilizarea bunurilor, serviciilor, resurselor, conținutului sau a oricăror alte tranzacții efectuate în legătură cu site-uri web ale unor terțe părți. Consultați cu atenție politicile și practicile terțelor părți și asigurați-vă că le înțelegeți înainte de a vă angaja în orice tranzacție. Reclamațiile, preocupările sau întrebările referitoare la produsele terțe trebuie direcționate către terțe părți.

De asemenea, dacă în viitor vor exista servicii și/sau funcții noi pe site (inclusiv, lansarea de noi instrumente și resurse), acestea vor fi, la rândul lor, supuse acestor Termeni și condiții.

Putem, dar nu avem obligația de a monitoriza, edita sau elimina conținutul pe care îl determinăm, la discreția noastră, ca fiind ilegal, ofensator, amenințător, calomniator, defăimător, pornografic, obscen sau care încalcă proprietatea intelectuală a oricărei părți sau acești Termeni și condiții.

Aveți responsabilitatea comentariilor dvs. acolo unde exista această funcționalitate, în sensul că acestea nu vor încălca nici un drept al vreunei terțe părți, inclusiv drepturile de autor, mărcile comerciale, confidențialitatea, personalitatea sau alte drepturi personale sau de proprietate. Nu este permis să utilizați o adresă de e-mail falsă, să vă prefaceți că sunteți altcineva decât dvs. sau să ne înșeleți pe noi sau pe terți în legătură cu originea oricăror comentarii. Sunteți singurul responsabil pentru orice comentarii pe care le faceți și pentru acuratețea acestora. Nu ne asumăm responsabilitatea și răspunderea pentru eventualele comentarii postate de dumneavoastră sau de orice terță parte.

De asemenea, pe paginile noastre, folosim link-uri internet pentru a face trimiteri către alte pagini de internet. Pentru toate aceste link-uri internet, este valabil faptul că: Declarăm în mod expres că nu avem nicio influență asupra stilului și conținutului paginilor legate. Astfel, ne distanțăm în mod expres față de întreg conținutul de pe toate paginile legate aparținând unor terțe părți și nu ne însușim aceste conținuturi ca fiind ale noastre. Această declarație se va aplica tuturor link-urilor internet afișate și pentru tot conținutul paginilor către care se fac legăturile.

 

4. Erori sau omisiuni

Deși depunem eforturi pentru a evita astfel de situații, ocazional, pot exista informații pe site-ul nostru care conțin erori tipografice, inexactități sau omisiuni. Ne rezervăm dreptul de a corecta erorile, inexactitățile sau omisiunile și de a schimba sau actualiza informații sau de a anula comenzi dacă orice informație este inexactă.

 

5. Utilizări interzise

Pe lângă alte interdicții prevăzute în conținutul acestui document, este interzisă utilizarea site-ul sau a conținutului său: (a) pentru orice scop ilegal; (b) solicitarea altor persoane să efectueze sau să participe la orice acte ilegale; (c) încălcarea oricăror reglementări, reguli, legi sau ordonanțe naționale și europene; (d) încălcarea drepturilor noastre de proprietate intelectuală sau a drepturilor de proprietate intelectuală ale altora; (e) hărțuirea, abuzul, insultarea, rănirea, defăimarea, calomnia, disperarea, intimidarea sau discriminarea pe criterii de gen, orientare sexuală, religie, etnie, rasă, vârstă, origine națională sau handicap; (f) prezentarea de informații false sau înșelătoare; (g) încărcarea sau transmiterea de viruși sau orice alt tip de cod care va fi sau poate fi utilizat în orice mod care să afecteze funcționalitatea sau funcționarea site-ului (h) colectarea sau urmărirea informațiilor personale ale altora; (i) spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl sau scrape; (j) pentru orice scop obscen sau imoral; sau (k) să interfereze sau să eludeze caracteristicile de securitate ale site-ului.

Ne rezervăm dreptul de a înceta utilizarea de către dvs. a site-ului pentru încălcarea apariția oricărui caz de utilizare interzisă.

6. Limitarea răspunderii

Ulma încearcă, în cadrul site-ului, să ofere vizitatorilor săi o descriere cât mai detaliată asupra produselor și serviciilor însă nu garantează că descrierea sau orice alt conținut al site-ului www.ulmapackaging.ro este completă sau total lipsită de erori. De asemenea, nu ne asumăm responsabilitatea pentru nici un tip de pierderi cum ar fi: pierderi de date, profituri pierdute, imposibilitatea de a utiliza datele de pe acest site, modificări fără anunțarea în prealabil ale datelor, prețurilor sau structurii site-ului.

Nu putem garanta, nu reprezentăm sau garantăm că folosirea serviciului nostru va fi neîntreruptă, în timp util, sigură sau fără erori. Societatea, furnizorii sau alți parteneri nu vor fi răspunzători pentru niciun prejudiciu, pierdere, revendicare directă sau indirectă de orice fel, incluzând, fără a se limita, la: profituri pierdute, venituri pierdute, economii pierdute, pierderi de date, costuri de înlocuire sau orice alte prejudicii similare, indiferent dacă se bazează pe răspunderea contractuală sau delictuală.

7. Proprietatea intelectuală

Întregul conținut al site-ului www.ulmapackaging.ro este protejat conform legii dreptului de autor și legilor privind drepturile de proprietate intelectuală. Folosirea, fără acordul scris al al unui reprezentant autorizat al acesteia, a oricăror elemente aparținând site-ului www.ulmapackaging.ro se sancționează conform legilor în vigoare, cu excepția cazului în care acel conținut sau trimitere aparțin unor terți.

În calitate de utilizator și vizitator, nu aveți dreptul de a modifica parțial sau integral site-ul web, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, vinde sau exploata site-ul în orice altă manieră. Vizitatorul/Utilizatorul nu va modifica, copia, distribui, transmite, afișa, publica, reproduce, acorda licențe, crea produse derivate, transfera sau vinde orice fel de informație sau servicii obținute de pe sau prin intermediul acestui site web.

Conținutul prezentului site, inclusiv, dar fără a se limita la logo, reprezentări stilizate, simboluri, imagini, fotografii, conținut texte și altele asemenea, sunt proprietatea exclusivă a Companiei. Nu este permisă copierea, distribuirea, publicarea, modificarea, completarea, utilizarea, expunerea, includerea, legarea, transmiterea, îndepărtarea însemnelor, fotografiilor, imaginilor, bucăților de text, afișarea, vinderea, etc, a conținutului, datelor, informațiilor, fotografiilor sau altor informații găsite pe site, fără permisiunea prealabilă, expresă, acordată în scris de către Companie sau de către un reprezentant autorizat al acesteia.

8. Procedura de soluționare a reclamațiilor

Orice nemulțumire legată de accesarea, utilizarea și alte asemenea, ne va fi comunicată direct, fie telefonic la adresa de e-mail gdpr@ulmapackaging.ro sau prin intermediul formularului de contact disponibil pe site.

Nemulțumirea dvs. va fi înregistrată și veți primi un răspuns în scris, pe adresa de email menționată cu ocazia aducerii la cunoștința noastră a nemulțumirii dvs, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare.

9. Modificări ale Termenilor și Condițiilor

Ne rezervăm dreptul de a efectua schimbări în orice moment cu privire la conținutul site-ului www.ulmapackaging.ro politica, termenii și condițiile de utilizare, fără a fi necesară o notificare prealabilă către utilizatori în acest sens.

În cazul în care utilizatorul/vizitatorul nu este de acord cu modificările aduse, acesta va înceta utilizarea site-ului. Dacă utilizatorul continuă să folosească site-ul, se consideră că este de acord cu modificările efectuate.

10. Răspundere

Prin accesarea site-ului, utilizarea site-ului, vizitatorul acceptă în mod expres și neechivoc Termenii și Condițiile site-ului în ultima sa versiune comunicată în cadrul site-ului.

Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daune de orice fel pe care vizitatorul sau orice altă terță persoană le-ar putea suferi ca rezultat al îndeplinirii de către noi a oricăreia dintre obligațiile noastre.

Nu putem fi ținuți responsabili pentru daune aduse calculatorului dumneavoastră sau viruși care ar putea să vă infecteze calculatorul sau alt echipament ca urmare a accesării, utilizării de către dumneavoastră sau navigării pe site-ul nostru sau descărcarea de către dumneavoastră a vreunui conținut, informație, materiale, date, text, imagini, video sau audio de pe site-ul nostru.

11. Forța majoră

Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege, din motive independente de părți.

Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 5 (cinci) zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

12. Legea aplicabilă

Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română. Orice neînțelegere intervenită în legătură cu raporturile decurgând din prezentul contract urmează să fie rezolvate pe cale amiabilă, iar în caz de eșec, să fie supuse instanțelor competente material din Cluj-Napoca, România.

13. Dispoziții finale

Dacă orice parte a Termenilor și condițiilor este inaplicabilă (inclusiv orice dispoziție în care excludem răspunderea noastră față de dvs.), aplicabilitatea oricărei alte părți a Termenilor și condițiilor nu va afecta toate celelalte clauze rămase în vigoare și în vigoare. În măsura posibilului, în cazul în care o clauză / subclauză sau o parte a clauzei / sub-clauzei poate fi tăiată pentru a face partea rămasă valabilă, clauza va fi interpretată în consecință. În mod alternativ, sunteți de acord că clauza trebuie să fie rectificată și interpretată astfel încât să seamănă foarte mult cu sensul original al clauzei / sub-clauzei, așa cum este permis de lege.

Această secțiune de Termeni și Condiții este aplicabilă în momentul accesării acestui website.

 

Cea mai recentă versiune adoptată: 01.11.2023